Инженеринг

ЕЛЛ предлага решения за: цифрови преобразуватели, задвижвания за постояннотокови двигатели по поръчка на клиента, контролери и периферни модули, автоматизация, проектиране на електронни модули по идеен проект на клиента и др.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз

Ние предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на нашите продукти или услуги. Сервизното обслужване се извършва от квалифицирани специалисти и в условията на добре оборудвана база.

Сертификат

Дружеството ни притежава сертификат за одобрена Система за управление на качеството, в съответствие със изисванията на EN ISO 9001:2015

Монтаж и пускане в експлоатация

При закупуване на наши изделия или реализация на нов проект имаме готовност да осигурим монтаж и пускане в експлоатация, включително и обучение на специалисти на клиента.