Допълнителни устройства

Терминал Т5001

Терминалът служи за настройка и визуализация на параметрите на преобразуватели от типа 4XXX или 12XXX производство на компания ELL.

Конвертор CONV_RES/ENC 01 резолвер към квадратурен енкодер

Конверторът CONV_RES/ENC 01 е предназначен за преобразуване на сигналите от резолвер в импулси на квадратурен енкодер. Използва се при реализиране на обратна връзка по скорост или позиция на задвижвания, за създаване на затворени позициониращи системи и др., в които като датчик на обратната връзка е използван резолвер. Конверторът е особено подходящ за директно включване към тиристорни преобразуватели от сериите 4ХХХ, 12ХХХ, 13ХХХ и 14ХХХ, когато те управляват постояннотокови двигатели с вградени резолвери, например РБ02.

Мултиплексор HSM301 за енкодери

Мултиплексор за енкодери и датчици за линейни премествания с TTL изход