Серво задвижвания

Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12/13/14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Цифровите тиристорни преобразуватели 12/13/14ХХХ са предназначени за прецизно управление по скорост, момент или позиция на постояннотокови двигатели с постоянни магнити за сервозадвижвания.

В зависимост от функционалните възможности предназначението на отделните серии преобразуватели е както следва:

  • серия 12XXX/XXX - базова серия с управление по скорост и момент. Предназначени са за управление от CNC;
  • серия 13XXX/XXX - серия с управление по позиция от вътрешно задания и по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно;
  • серия 14ХХХ/ХХХ - серия с управление по позиция от вътрешно задание, с управление по позиция с импулсно задание или по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC Sinumerik 808D или PLC с импулсно задание за преместване, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно.

Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12ХХХ WSM за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Тиристорните преобразуватели от серията 12ХХХ WSM са предназначени за прецизно управление по скорост на постояннотокови двигатели тип WSM. Управлението им е реализирано със съвременни DSP процесори и осигурява на задвижването голям диапазон на регулиране на скоростта, висока надеждност и стабилност на експлоатационните характеристики.

По предназначение преобразувателите от серията 12ХХХ WSM са универсални и напълно заменят старите аналогови преобразуватели от серията TUD 6 в подавателни задвижвания от типа WSA 2. Притежават вградени функции и интерфейс, оптимизира-ни за управление на подавателни задвижвания в машини с CNC.