Услуги

Инженеринг

ЕЛЛ предлага решения за цифрови преобразуватели за постояннотокови двигатели, както за стандартни задвижвания, така и при задвижвания с изключително високи изисквания към качеството на регулиране на скоростта. Можем да управляваме всеки постояннотоков двигател в желания от Вас режим, включително и при използването им в системи с прецизно позициониране или синхронно управление на два или повече двигателя;

ЕЛЛ предлага решения на задвижвания за постояннотокови двигатели по поръчка на клиента за нестандартни области на приложение - за специфични условия на експлоатация, за нестандартни двигатели, за различни захранващи мрежи, при изисквания за специфични функционални възможности и др.;

ЕЛЛ има опит в проектирането и производството на изпитателни стендове за оценка на живота на автомобилни лампи от всички типове съгласно международните стандарти. При проектирането им отчитаме изискванията на клиентите за типовете и броя на изпитваните лампи. Можем да предложим системи от стендове за изпитване на автомобилни лампи с автоматично отчитане на резултатите от изпитанията;

ЕЛЛ има опит в проектирането и производството на контролери и периферни модули, подходящи за изграждане на разпределени системи за управление на технологични производствени процеси;

ЕЛЛ има реализирани проекти на системи за автоматизация в сферата на машиностроенето и металообработката, на печатарската техника, на производството на пластмасови изделия за екструдери и формовъчни машини, на опаковъчната техника и др. Проектите се разработени на базата на специализирани програмируеми контролери, периферни модули, клавиатури и индикации собствено производство, както и с използването на окомплектовка на реномирани фирми. В тези проекти ние предлагаме от най-евтините решения на задвижвания с използването на постояннотокови двигатели до решения с най-висока производителност, използващи съвременни достижения в областта на задвижванията с асинхронни и безчеткови постоянно токови двигатели;
EЛЛ проектира електронни модули по идеен проект на клиента с използването на съвременни микропроцесори и елементна база. Имаме опит в проектирането на изделия предназначени за експлоатация при тежки климатични условия в разширен температурен диапазон. При желание на клиента можем да организираме производството на малки или големи серии на разработените изделия;

ЕЛЛ предлага софтуерни решения на базата на персонални компютри за управление на технологични процеси, бензиностанции и др.

Монтаж и пускане в експлоатация

Ние се стремим максимално да задоволим нуждите на нашите клиенти. При закупуване на наши изделия или реализация на нов проект имаме готовност да осигурим монтаж и пускане в експлоатация, включително и обучение на специалисти на клиента.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз

Ние предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на нашите продукти или услуги. Сервизното обслужване се извършва от квалифицирани специалисти и в условията на добре оборудвана база.