Терминал Т5001

T5001 представлява мини терминал за настройка и диагностика на задвижвания производство на фирма ELL.

Чрез него се настройват и задават параметрите на преобразуватели от типа 4XXX или 12XXX за постояннотокови двигатели

и се визуализират моментни стойности в режим на работа.