Главни задвижвания

Цифрови тиристорни преобразуватели серия 4ХХХ за постояннотокови двигатели с независимо възбуждане

Цифровите тиристорни преобразуватели 4ХХХ са предназначени за прецизно управление на скоростта, момента или позицията на постояннотокови двигатели с независимо възбуждане в главни и серво задвижвания.

В зависимост от функционалните възможности преобразувателите 4ХХХ се делят на четири серии:

  • серия 4ХХХ-ХХХ-1Х - базова серия с управление по скорост и момент;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-2Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание и с MODBUS;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-3Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с MODBUS и с функция за активна компенсация на луфтове в механиката;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-4Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с управление на позицията с импулсно задание и с функция за активна компенсация на луфтове в механиката.