Продукти

Главни задвижвания

Цифрови тиристорни преобразуватели серия 4ХХХ за постояннотокови двигатели с независимо възбуждане

Цифровите тиристорни преобразуватели 4ХХХ са предназначени за прецизно управление на скоростта, момента или позицията на постояннотокови двигатели с независимо възбуждане в главни и серво задвижвания.

В зависимост от функционалните възможности преобразувателите 4ХХХ се делят на четири серии:

  • серия 4ХХХ-ХХХ-1Х - базова серия с управление по скорост и момент;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-2Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание и с MODBUS;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-3Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с MODBUS и с функция за активна компенсация на луфтове в механиката;
  • серия 4ХХХ-ХХХ-4Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с управление на позицията с импулсно задание и с функция за активна компенсация на луфтове в механиката.
Серво задвижвания

Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12/13/14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Цифровите тиристорни преобразуватели 12/13/14ХХХ са предназначени за прецизно управление по скорост, момент или позиция на постояннотокови двигатели с постоянни магнити за сервозадвижвания.

В зависимост от функционалните възможности предназначението на отделните серии преобразуватели е както следва:

  • серия 12XXX/XXX - базова серия с управление по скорост и момент. Предназначени са за управление от CNC;
  • серия 13XXX/XXX - серия с управление по позиция от вътрешно задания и по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно;
  • серия 14ХХХ/ХХХ - серия с управление по позиция от вътрешно задание, с управление по позиция с импулсно задание или по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC Sinumerik 808D или PLC с импулсно задание за преместване, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно.

Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12ХХХ WSM за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Тиристорните преобразуватели от серията 12ХХХ WSM са предназначени за прецизно управление по скорост на постояннотокови двигатели тип WSM. Управлението им е реализирано със съвременни DSP процесори и осигурява на задвижването голям диапазон на регулиране на скоростта, висока надеждност и стабилност на експлоатационните характеристики.

По предназначение преобразувателите от серията 12ХХХ WSM са универсални и напълно заменят старите аналогови преобразуватели от серията TUD 6 в подавателни задвижвания от типа WSA 2. Притежават вградени функции и интерфейс, оптимизира-ни за управление на подавателни задвижвания в машини с CNC.

Допълнителни устройства

Терминал Т5001

Терминалът служи за настройка и визуализация на параметрите на преобразуватели от типа 4XXX или 12XXX производство на компания ELL.

Конвертор CONV_RES/ENC 01 резолвер към квадратурен енкодер

Конверторът CONV_RES/ENC 01 е предназначен за преобразуване на сигналите от резолвер в импулси на квадратурен енкодер. Използва се при реализиране на обратна връзка по скорост или позиция на задвижвания, за създаване на затворени позициониращи системи и др., в които като датчик на обратната връзка е използван резолвер. Конверторът е особено подходящ за директно включване към тиристорни преобразуватели от сериите 4ХХХ, 12ХХХ, 13ХХХ и 14ХХХ, когато те управляват постояннотокови двигатели с вградени резолвери, например РБ02.

Мултиплексор HSM301 за енкодери

Мултиплексор за енкодери и датчици за линейни премествания с TTL изход