За нас

ЕЛЛ е инженерингова компания, която от своето основаване през 1991 година предлага на клиентите си иновативни продукти и решения в областта на автоматизацията и промишлената електроника.

ЕЛЛ развива успешно дейността си в сферата на индустриалната автоматизация, като предлага пълна гама от инженерингови услуги и продукти: консултации, проектиране, производство, приложен софтуер, монтаж, обучение и сервиз.

ЕЛЛ притежава сертификат ISO 9001:2008 за одобрена Система за управление на качеството, като цялостната дейност от проектирането до готовия продукт е организирана в съотвествие с изискванията на този международен стандарт.

Основни направления са :

  1. Проектиране и производство на цифрови тиристорни преобразуватели за електрозадвижвания с постояннотокови двигатели
  2. Проектиране и производство на стендове за изпитване на автолампи
  3. Проектиране и производство на серия контролери и периферни модули за управление на технологични процеси
  4. Проектиране и производство на електронни измерителни системи за отчитане и продажба на течни горива
  5. Инженерингова дейност

Може да разгледате нашата политика по качеството тук.

Обхват на приложение: машиностроене, производството на автомобилни лампи, печатарската индустрия и производство на пластмасови изделия, опаковъчна техника, хранително-вкусовата промишленост , комплексно оборудване на бензиностанции и складови бази на горива и др.

ЕЛЛ разполага с добре подготвен екип от специалисти, което гарантира на всеки клиент индивидуален подход, а на всеки проект – адекватно и качествено решение при конкурентни цени.

Благодарение на широките функционални възможностти и доказана надеждност на произвежданите изделия, ЕЛЛ поддържа дългогодишни партньорски отношения с водещи български фирми от всички отрасли на промишлеността. ЕЛЛ реализира своята продукция в над 15 страни от Европа, Азия и Африка.